เย็นจัดไปกับภรรยา มืดค่ำจัดไปกับกิ๊ก

พบภรรยาเมากลับไปอยู่บ้านงานเข้าจำต้องเย็ด 2 รอบ

เพียงแค่แปลงอะไรนิดเดียวชีวิตก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย